Τα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το άμεσο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον κατά τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής του επιδρούν αποφασιστικά στην ανάπτυξη όλων των ψυχοσωματικών και διανοητικών του ικανοτήτων. Για τον λόγο αυτόν, κάθε παιδί έχει ανάγκη από ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και φροντίδα, πλούσιο σε αισθητηριακά και γνωστικά ερεθίσματα που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει την κοινωνικότητά του, την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες του.

Στο "ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ" σεβόμαστε τις ανάγκες και τους ρυθμούς ανάπτυξης κάθε παιδιού! Αυτός είναι ο λόγος που στο σχολείο μας δημιουργήσαμε τρείς κύκλους προσχολικής αγωγής με διαφορετικούς παιδαγωγικούς στόχους και διαφορετικές δραστηριότητες.

Τα τμήματα μας είναι:

  • Τμήμα Μεταβρεφικού (2 – 3 ετών)
  • Τμήμα Προ-προ Νηπίων (3 – 4 ετών)
  • Τμήμα Προνηπίων (4 – 5 ετών)