Οι καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Θεατρικό παιχνίδι – Κουκλοθέατρο
 • Κατασκευές και χειροτεχνίες με όλα τα υλικά
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Ζωγραφική
 • Ανάπτυξη του προφορικού λόγου
 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και εκδρομές ανάλογα με τη θεματική ενότητα, όπου επεξεργαζόμαστε
 • Πρώτα ερεθίσματα στην Αγγλική γλώσσα
 • Προγραφή – προανάγνωση – προμαθηματικές έννοιες
 • Περιβαλλοντική αγωγή
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Μουσειακή αγωγή – παράδοση – μυθολογία
 • Εξοικείωση με τους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων, έτσι ώστε τα παιδιά να μην κουράζονται στην καθημερινότητα του σχολείου, αλλά η επαφή με το πρώτο τους σχολείο να είναι ευχάριστη και δημιουργική.