Μουσικοκινητική Αγωγή με παιχνίδια κίνησης, μίμησης, παντομίμας, θεατρικού παιχνιδιού και μουσικής.

 

 

Η μουσική και η κίνηση είναι φυσική και αυθόρμητη έκφραση των παιδιών. Οξύνει τις αισθήσεις - καλλιέργεια κυρίως της ακοής - ασκεί την προσοχή, την παρατηρητικότητα, την αντίληψη και τη μνήμη. Αναπτύσσει την πρωτοβουλία, τη φαντασία του παιδιού που εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο. Τέλος κοινωνικοποιείται, μαθαίνει να συγχρονίζεται με τους άλλους και το κυριότερο χαίρεται να ακούει τη φωνή του, να τραγουδά , να συντονίζει κίνηση και ομιλία, να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του και τέλος να αποκτά εμπειρία.